Roem


Roem, czyli Krzysztof Syruć, zajmuje się malarstwem od 1996 roku; jest także architektem. Rozwinął charakterystyczny styl oparty na geometrii, algorytmach matematycznych, które tworzy przy pomocy komputera, lekkości, przejrzystości i jasnych barwach. Jego prace są całkowicie nieprzedstawiające i abstrakcyjne.