MAKE IT SIMPLE


MAKE IT SIMPLE LECH_MAŚLANKIEWICZ

Lech Maślankiewicz.
Absolwent Grafiki na ASP w Warszawie.
Malarstwo. Rysunek. Projektowanie graficzne. Fotografia.
Fascynacja miastem i systemami komunikacyjnymi.
MAKE IT SIMPLE

Lech Maślankiewicz.
Graduate of Graphic Design at Academy of Fine Arts in Warsaw.
Painting. Drawing. Graphic Design. Photography.
The fascination of the city and communication systems.

FB/mktsmpl