Premiera oczekiwanej superprodukcji – SAD 2013


Uwaga! Uwaga!

Jesteście, Panie i Panowie, świadkami epokowej premiery oczekiwanego filmu – Street Art Doping 2013.

Długo na to czekaliśmy i właśnie stwierdziliśmy, że już czas.

Dziękujemy za muzykę En2akowi i U Know Me Records. Za obraz dziękujemy Phlegmowi, Dome, Chazme i Oteckiemu,

Pepe, TKKF Błyskawicy i Pożarowi w Burdelu dziękujemy za moc.

Winszujemy także dziesiątkom tysięcy mieszkańców Pragi i Mokotowa, którzy tłumnie przyszli na nasze specyficzne wernisaże.

I na koniec: polecamy dialogi przy napisach końcowych.