Tag Archives: sepe


Sepe


Sepe, jest absolwentem Wydziału Grafi ki i Malarstwa ASP w Łodzi. Dyplom zrealizował w 2008r. pod kierunkiem prof. S. Iwańskiego. Od 1996 r. związany ze street art’em, zajmuje się także ilustracją, malarstwem i projektowaniem graficznym. Jest współautorem min. muralu „Chopin” zrealizowanego w ramach festiwalu ‘City doping’. Wraz z Chazme stworzył murale m.in. w Belinie, Warszawie, Bydgoszczy czy Szczecinie. Uczestniczył w wielu festiwalach, w tym tych dotyczących sztuki ulicznej, m.in. Międzynarodowym Festiwalu Sztuk wizualnych „INSPIRACJE” 2009, „Europe XXL” (Francja 2009), „Stroke” (Niemcy 2009), „Secret Wars” (Anglia 2009), ‘Outline festival’ (Polska 2008).