Tag Archives: The Wa


The Wa


The Wa artystę inspiruje jego własna, kreatywna ciekawość tego co ukryte oraz często zakazane w różnych aspektach życia publicznego. Jego twórczość jest nietuzinkowa, wielojęzykowa, zabawna w sposobie wykonania. Jego wywołują empatyczny sceptycyzm w odniesieniu do społecznej kontroli, którą trafnie komentuje. Niektóre dzieła są bardzo jasne w swym przekazie, inne wymagają odpowiedniego kontekstu by widz mógł zrozumieć zawarty w nich odważne przekazy malarza.