About


Street Art Doping odbywa się w Warszawie od 2009 roku. Jego główną ideą jest realizacja w Warszawie dzieł najwybitniejszych światowych twórców działających w przestrzeni publicznej. Festiwal produkuje Fundacja Do Dzieła!

Street Art Doping has been held in Warsaw since 2009. Its main idea the realization of the word’s greatest works of artists working in the public space. The festival is produced by 'Fundacja Do Dzieła!’